Home & contact » Stempels » Euro muntstempels

Euro muntstempels


1 eurocent
Nummer: EURMS001
Jaartal: Geen
Diameter: 18,6 mm
Materiaal: Plastic, blok
Uitgever: NNSL
Opmerking:

2 eurocent
Nummer: EURMS002
Jaartal: Geen
Diameter: 20,2 mm
Materiaal: Plastic, blok
Uitgever: NNSL
Opmerking:

5 eurocent
Nummer: EURMS003
Jaartal: Geen
Diameter: 24,2 mm
Materiaal: Plastic, blok
Uitgever: NNSL
Opmerking:

10 eurocent
Nummer: EURMS004
Jaartal: Geen
Diameter: 21,4 mm
Materiaal: Plastic, blok
Uitgever: NNSL
Opmerking:

20 eurocent
Nummer: EURMS005
Jaartal: Geen
Diameter: 23,0 mm
Materiaal: Plastic, blok
Uitgever: NNSL
Opmerking:

50 eurocent
Nummer: EURMS006
Jaartal: Geen
Diameter: 23,3 mm
Materiaal: Plastic, blok
Uitgever: NNSL
Opmerking:

1 euro
Nummer: EURMS007
Jaartal: Geen
Diameter: 25,1 mm
Materiaal: Plastic, blok
Uitgever: NNSL
Opmerking:

2 euro
Nummer: EURMS008
Jaartal: Geen
Diameter: 27,0 mm
Materiaal: Plastic, blok
Uitgever: NNSL
Opmerking:

1 eurocent
Nummer: EURMS009
Jaartal: Geen
Diameter: 16,8 mm
Materiaal: Hoet, blok
Uitgever: Schmidt
Opmerking:

2 eurocent
Nummer: EURMS010
Jaartal: Geen
Diameter: 18,3 mm
Materiaal: Hout, blok
Uitgever: Schmidt
Opmerking:

5 eurocent
Nummer: EURMS011
Jaartal: Geen
Diameter: 21,9 mm
Materiaal: Hout, blok
Uitgever: Schmidt
Opmerking:

10 eurocent
Nummer: EURMS012
Jaartal: Geen
Diameter: 21,1 mm
Materiaal: Hout, blok
Uitgever: Schmidt
Opmerking:

20 eurocent
Nummer: EURMS013
Jaartal: Geen
Diameter: 23,0 mm
Materiaal: Hout, blok
Uitgever: Schmidt
Opmerking:

50 eurocent
Nummer: EURMS014
Jaartal: Geen
Diameter: 25,1 mm
Materiaal: Hout, blok
Uitgever: Schmidt
Opmerking:

1 euro
Nummer: EURMS015
Jaartal: Geen
Diameter: 24,1 mm
Materiaal: Hout, blok
Uitgever: Schmidt
Opmerking:

2 euro
Nummer: EURMS016
Jaartal: Geen
Diameter: 26,2 mm
Materiaal: Hout, blok
Uitgever: Schmidt
Opmerking:

1 eurocent
Nummer: EURMS017
Jaartal: Geen
Diameter: 17,3 mm
Materiaal: Hout, blok
Uitgever: Nowa szkola
Opmerking:

2 eurocent
Nummer: EURMS018
Jaartal: Geen
Diameter: 20,0 mm
Materiaal: Hout, blok
Uitgever: Nowa szkola
Opmerking:

5 eurocent
Nummer: EURMS019
Jaartal: Geen
Diameter: 22,0 mm
Materiaal: Hout, blok
Uitgever: Nowa szkola
Opmerking:

20 eurocent
Nummer: EURMS020
Jaartal: Geen
Diameter: 23,1 mm
Materiaal: Hout, blok
Uitgever: Nowa szkola
Opmerking:

Product
Nummer: EURMS021
Jaartal: Geen
Diameter: 24,9 mm
Materiaal: Hout, blok
Uitgever: Nowa szkola
Opmerking:

1 euro
Nummer: EURMS022
Jaartal: Geen
Diameter: 24,6 mm
Materiaal: Hout, blok
Uitgever: Nowa szkola
Opmerking:

2 euro
Nummer: EURMS023
Jaartal:
Diameter:
Materiaal:
Uitgever:
Opmerking:

1 euro
Nummer: EURM031
Jaartal: 2002
Diameter: 28,9 mm
Materiaal: Hout, blok
Uitgever: Serius
Opmerking: Muntzijde

1 euro
Nummer: EURMS031A
Jaartal: 2002
Diameter 28,9 mm
Materiaal: Hout, blok
Uitgever: Serius
Opmerking: Keerzijde, Beatrix