Home & contact » Stempels » Euro biljetstempels

Euro biljetstempels

5 euro
Nummer: EURMS001
Jaartal: Geen
Afmeting: 63 x 35 mm
Materiaal: Hout, blok
Uitgever: NNSL
Opmerking:

10 euro
Nummer: EURMS002
Jaartal: Geen
Afmeting: 63 x 35 mm
Materiaal: Hout, blok
Uitgever: NNSL
Opmerking:

20 euro
Nummer: EURMS003
Jaartal: Geen
Afmeting: 63 x 35 mm
Materiaal: Hout, blok
Uitgever: NNSL
Opmerking:

50 euro
Nummer: EURMS004
Jaartal: Geen
Afmeting: 74 x 42 mm
Materiaal: Hout, blok
Uitgever: NNSL
Opmerking:

100 euro
Nummer: EURMS005
Jaartal: Geen
Afmeting: 74 x 42 mm
Materiaal: Hout, blok
Uitgever: NNSL
Opmerking:

200 euro
Nummer: EURMS006
Jaartal: Geen
Afmeting: 74 x 42 mm
Materiaal: Hout, blok
Uitgever: NNSL
Opmerking:

500 euro
Nummer: EURMS007
Jaartal: Geen
Afmeting: 74 x 42 mm
Materiaal: Hout, blok
Uitgever: NNSL
Opmerking:

5 euro
Nummer: EURMS008
Jaartal: Geen
Afmeting: 44 x 24 mm
Materiaal: Hout, blok
Uitgever: Schmidt
Opmerking:

10 euro
Nummer: EURMS009
Jaartal: Geen
Afmeting: 63 x 35 mm
Materiaal: Hout, blok
Uitgever: Schmidt
Opmerking:

20 euro
Nummer: EURMS010
Jaartal: Geen
Afmeting: 46 x 29 mm
Materiaal: Hout, blok
Uitgever: Schmidt
Opmerking:

50 euro
Nummer: EURMS011
Jaartal: Geen
Afmeting: 46 x 29 mm
Materiaal: Hout, blok
Uitgever: Schmidt
Opmerking:

100 euro
Nummer: EURMS012
Jaartal: Geen
Afmeting: 53 x 28 mm
Materiaal: Hout, blok
Uitgever: Schmidt
Opmerking:

200 euro
Nummer: EURMS013
Jaartal: Geen
Afmeting: 53 x 28 mm
Materiaal: Hout, blok
Uitgever: Schmidt
Opmerking:

500 euro
Nummer: EURMS014
Jaartal: Geen
Afmeting: 53 x 28 mm
Materiaal: Hout, blok
Uitgever: Schmidt
Opmerking:


5 euro
Nummer: EURMS015
Jaartal: Geen
Afmeting: 60 x 32 mm
Materiaal: Hout, blok
Uitgever: Nowa szkola
Opmerking:

10 euro
Nummer: EURMS016
Jaartal: Geen
Afmeting: 60 x 32 mm
Materiaal: Hout, blok
Uitgever: Nowa szkola
Opmerking:

20 euro
Nummer: EURMS017
Jaartal: Geen
Afmeting: 60 x 32 mm
Materiaal: Hout, blok
Uitgever: Nowa szkola
Opmerking:

50 euro
Nummer: EURMS018
Jaartal: Geen
Afmeting: 60 x 32 mm
Materiaal: Hout, blok
Uitgever: Nowa szkola
Opmerking:

100 euro
Nummer: EURMS019
Jaartal: Geen
Afmeting: 60 x 32 mm
Materiaal: Hout, blok
Uitgever: Nowa szkola
Opmerking:

200 euro
Nummer: EURMS020
Jaartal: Geen
Afmeting: 60 x 32 mm
Materiaal: Hout, blok
Uitgever: Nowa szkola
Opmerking:

500 euro
Nummer: EURMS021
Jaartal: Geen
Afmeting: 60 x 32 mm
Materiaal: Hout, blok
Uitgever: Nowa szkola
Opmerking: