Home » Gulden munten (GLDM) » NNSL, e.a. serie 2

NNSL, e.a serie 2


1 cent
Nummer: GLDM070
Jaartal: Geen
Diameter: 17,4 mm
Materiaal: Plastic
Opmerking: Voorzijde gelijk aan achterzijde

5 cent
Nummer: GLDM071
Jaartal: Geen
Diameter: 22,0 mm
Materiaal: Plastic
Opmerking: Muntslag

5 cent
Nummer: GLDM071A
Jaartal: Geen
Diameter: 22,0 mm
Materiaal: Plastic
Opmerking: Penningslag

5 cent
Nummer: GLDM071B
Jaartal: Geen
Diameter: 22,0 mm
Materiaal: Plastic
Opmerking: Penningslag 45 graden

10 cent
Nummer: GLDM072
Jaartal: Geen
Diameter: 15,5 mm
Materiaal: Plastic
Opmerking: Gebogen 1, korte j, centen in kleine letters t, 2 mm

10 cent
Nummer: GLDM072A
Jaartal: Geen
Diameter: 15,5 mm
Materiaal: Plastic
Opmerking: Rechte 1, lange j, centen in grote letters t, 3 mm

10 cent
Nummer: GLDM072B
Jaartal: Geen
Diameter: 15,5 mm
Materiaal: Plastic
Opmerking: Rechte 1, lange t, en korte j

25 cent
Nummer: GLDM073
Jaartal: Geen
Diameter: 19,8 mm
Materiaal: Plastic
Opmerking: Lage kleinere letters, 1 van kwartje = 3 mm, gebogen 1

25 cent
Nummer: GLDM073A
Jaartal: Geen
Diameter: 19,8 mm
Materiaal: Plastic
Opmerking: Hoge letters, 1 van kwartje = 4 mm, strakke 1

1 gulden
Nummer: GLDM074
Jaartal: Geen
Diameter: 33,9 mm
Materiaal: Plastic
Opmerking: Lage letters en cijfers, kromme 1, t van centen = 4 mm

1 gulden
Nummer: GLDM074A
Jaartal: Geen
Diameter: 33,9 mm
Materiaal: Plastic
Opmerking: Strakke 1, t van centen = 5,5 mm

2-1/2 Gulden
Nummer: GLDM075
Jaartal: Geen
Diameter: 33,9 mm
Materiaal: Plastic
Opmerking: Lage letters en cijfers, kromme 1, t van centen = 4 mm

2-1/2 gulden
Nummer: GLDM075A
Jaartal: Geen
Diameter: 33,9 mm
Materiaal: Plastic
Opmerking: Strakke 1, t van centen = 5,5 mm