Home » Gulden munten (GLDM) » NNSL, e.a serie 1

NNSL, e.a serie 1


1 cent
Nummer: GLDM062
Jaartal: 1955
Diameter: 17,4 mm
Materiaal: Plastic
Opmerking:

5 cent
Nummer: GLDM063
Jaartal: 1955
Diameter: 22,0 mm
Materiaal: Plastic
Opmerking: Oranjeappels 1,8 mm, blad tot rand

5 cent
Nummer: GLDM063A
Jaartal: 1955
Diameter: 22,0 mm
Materiaal: Plastic
Opmerking: Oranjeappels 1,1 mm, blad van de rand

10 cent
Nummer: GLDM064
Jaartal: 1955
Diameter: 15,3 mm
Materiaal: Plastic
Opmerking:

10 cent
Nummer: GLDM064A
Jaartal: 1955
Diameter: 15,3 mm
Materiaal: Plastic
Opmerking: Woord afstand anders

25 cent
Nummer: GLDM065
Jaartal: 1955
Diameter: 19,7 mm
Materiaal: Plastic
Opmerking:

25 cent
Nummer: GLDM065A
Jaartal: 1955
Diameter: 19,7 mm
Materiaal: Plastic
Opmerking: Woord afstand anders

1 gulden
Nummer: GLDM066
Jaartal: 1961
Diameter: 26,0 mm
Materiaal: Plastic
Opmerking:

2-1/2 gulden
Nummer: GLDM067
Jaartal: 1961
Diameter: 34,0 mm
Materiaal: Plastic
Opmerking: