Home » Gulden biljetten (GLDB) » NNSL, serie 2

NNSL, serie 2 


5 gulden
Nummer: GLDB032
Afmeting: 132 x 70 mm
Opmerking: Achterzijde, onbedrukt en bevezeld

10 gulden
Nummer: GLDB033
Afmeting: 142 x 81 mm
Opmerking: Rode druk, achterzijde onbedrukt en bevezeld

10 gulden
Nummer: GLDB033A
Afmeting: 145 x 83 mm
Opmerking: Paarse druk, achterzijde onbedrukt en bevezeld

25 gulden
Nummer: GLDB034
Afmeting: 153 x 87 mm
opmerking: Achterzijde onbedrukt en bevezeld

100 gulden
Nummer: GLDB035
Afmeting: 170 x 97 mm
Opmerking: Achterzijde onbedrukt en bevezeld

1000 gulden
Nummer: GLDB036
Afmeting: 168 x 98 mm
Opmerking: Achterzijde onbedrukt en bevezeld