Home » Gulden biljetten (GLDB) » NNSL, serie 1

NNSL, serie 1


5 gulden
Nummer: GLDB027
Afmeting: 133 x 70 mm
Opmerking: Lichtgroene druk, achterzijde onbedrukt

5 gulden
Nummer: GLDB027A
Afmeting: 133 x 70 mm
Opmerking: Donkergroene druk, achterzijde onbedrukt

10 gulden
Nummer: GLDB028
Afmeting: 144 x 83 mm
Opmerking: Lichtrode druk, achterzijde onbedrukt

10 Gulden
Nummer: GLDB028A
Afmeting: 144 x 83 mm
Opmerking: Donkerrode druk, achterzijde onbedrukt

10 Gulden
Nummer: GLDB028B
Afmeting: 144 x 83 mm
Opmerking: Lichtblauwe druk, achterzijde onbedrukt

10 gulden
Nummer: GLDB028C
Afmeting: 144 x 83 mm
Opmerking: Donkerblauwe druk, achterzijde onbedrukt

10 Gulden
Nummer: GLDB028D
Afmeting: 144 x 83 mm
Opmerking: Paarse druk, achterzijde onbedrukt

25 gulden
Nummer: GLDB029
Afmeting: 152 x 86 mm
Opmerking: Dik papier, achterzijde onbedrukt

25 gulden
Nummer: GLDB029A
Afmeting: 152 x 86 mm
In verzameling: Ja
Opmerking: Dun papier, achterzijde onbedrukt

100 gulden
Nummer: GLDB030
Afmeting: 168 x 96 mm
Opmerking: Dik papier, achterzijde onbedrukt

100 gulden
Nummer: GLDB030A
Afmeting: 168 x 96 mm
Opmerking: Dun papier, achterzijde onbedrukt

100 gulden
Nummer: GLDB030B
Afmeting: 168 x 96 mm
Opmerking: Dun papier lichtbruine druk, achterzijde onbedrukt

100 gulden
Nummer: GLDB030C
Afmeting: 168 x 96 mm
Opmerking: Donkerbruine / hart groene druk, achterzijde onbedrukt

1000 gulden
Nummer: GLDB031
Afmeting: 166 x 97 mm
Opmerking: Dik papier, achterzijde onbedrukt

1000 gulden
Nummer: GLDB031A
Afmeting: 166 x 97 mm
Opmerking: Dun papier, achterzijde onbedrukt

1000 gulden
Nummer: GLDB031B
Afmeting: 166 x 97 mm
Opmerking: Dun papier lichte druk, achterzijde onbedrukt

1000 gulden
Nummer: GLDB031C
Afmeting: 166 x 97 mm
Opmerking: Hart groene druk, achterzijde onbedrukt

1000 gulden
Nummer: GLDB031D
Afmeting: 166 x 97 mm
Opmerking: Bruine druk, achterzijde onbedrukt