Home » Euro biljetten (EURB) » NSSL, serie 1 ( zonder clown )

NSSL, serie 1 ( zonder clown )


5 euro
Nummer: EURB001
Afmeting: 109 x 56 mm
Opmerking: Zonder clown, achterzijde onbedrukt

10 euro
Nummer: EURB002
Afmeting: 115 x 60 mm
Opmerking: Zonder clown, achterzijde onbedrukt

20 euro
Nummer: EURB003
Afmeting: 120 x 65 mm
Opmerking: Zonder clown, achterzijde onbedrukt

50 gulden
Nummer: EURB004
Afmeting: 127 x 67 mm
Opmerking: Zonder clown, achterzijde onbedrukt

100 euro
Nummer: EUROB005
Afmeting: 134 x 74 mm
Opmerking: Zonder clown, achterzijde onbedrukt

200 euro
Nummer: EURB006
Afmeting: 138 x 74 mm
Opmerking: Zonder clown, achterzijde onbedrukt

500 euro
Nummer: EURB007
Afmeting: 145 x 74 mm
Opmerking: Zonder clown, achterzijde onbedrukt