Home » Biljetten euro » (37) Uitgever onbekend, serie 1

(37) Uitgever onbekend, serie 1


5 euro
Nummer: EURB253
Afmeting: 150 x 77 mm
Opmerking: Serie 1, magnetisch, achterzijde onbedrukt

10 euro
Nummer: EURB254
Afmeting: 155 x 81 mm
Opmerking: Magnetisch, achterzijde onbedrukt

20 euro ☹️
Nummer: EURB255
Afmeting: ????
Opmerking: Nummer gerserveerd, niet wetende of het biljet is uitgegeven

50 euro ☹️
Nummer: EURB256
Afmeting: ????
Opmerking: Nummer gerserveerd, niet wetende of het biljet is uitgegeven

100 euro ☹️
Nummer: EURB257
Afmeting: ????
Opmerking: Nummer gerserveerd, niet wetende of het biljet is uitgegeven

200 euro ☹️
Nummer: EURB258
Afmeting: ????
Opmerking: Nummer gerserveerd, niet wetende of het biljet is uitgegeven

500 euro ☹️
Nummer: EURB259
Afmeting: ????
Opmerking: Nummer gerserveerd, niet wetende of het biljet is uitgegeven